Information til forsikringsselskabet i forbindelse med indsendelse af skadesopgørelse

Denne bil bliver oprettet i henhold til Eurogarant krav
Eurogarant er den eneste europæisk anerkendte kvalitetsstandard for lak og
karrosseri.

Krav om certificering giver dig tryghed
De danske Eurogarant® værksteder underligger strenge certificeringskrav fra den
internationale karrosseriorganisation AIRC International med løbende kontrol af
både udstyr, uddannelse og skadereparationer. Værkstederne er en del af et
europæisk netværk af over 6000 karrosseriværksteder i Europa, og der igennem
sikres tilførelse af viden og ekspertise.

Godkendt kvalitet en fordel
Den tyske højesterets domstol har den 13. juli 2010 i dommen VI ZR 259/09 besluttet – Eurogarant®
ligestilles med mærkeværksteder på karrosseriområdet. Dette betyder i klartekst for kunden, at et
Eurogarant® værksted leverer minimum den kvalitet der kræves af bilfabrikanterne overfor
mærkeværkstederne.

Løbende kontrol af kvaliteten
Kvaliteten af skadesreparationer skal kunne dokumenteres og bliver løbende kontrolleret af FDM og
gennem dybdegående krav til flere eksterne reparationskontroller ved Eurogarant Danmark.

Hvorfor er det så vigtigt at oprette bilen korrekt?
Når en bil udvikles på fabrikken, så har man stor fokus på, at
passagererne ved et uheld kommer mindst muligt til skade.
Derfor er karrosserier udviklet til, at optage energien, der
udvikles ved et uheld, så passagerkabinen holdes i stand. Her
skal der sikres at fabrikkens vejledning følges og at der anvendes
sikre dele til reparation af skaden. I modsat falde kan dette koste menneskeliv!

3 års garanti!
Eurogarant værksteder mener det alvorligt med kvaliteten og yder derfor 3 års
kvalitetsgaranti på det i skadesopretningen involverede arbejde. Dermed har kunden
sikkerhed for, at skaden ikke påvirker sikkerheden i bilen, og at bilens værdi ikke
påvirkes væsentligt på grund af skaden ved gensalg.

Vil du vide mere, så find flere oplysninger på www.eurogarant.dk.

Eurogarant Danmark ApS
c/o SKAD
Roholmsvej 8, 1. sal
2620 Albertslund
Tlf. 70 11 13 00 – www.eurogarant.dk